Alapítvány

mm

Az alapítvány neve:
Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekekért Alapítvány

Székhelye:
1173 Budapest Újlak u.122.

Működési helye:
Rákosmenti Összefogás Óvoda Budapest Lázár deák u. 15-17.

Adószáma:
18187812-1-42

Támogató adományaikat ezen a számlaszámon várjuk:
OTP 11717009-20044057

Az alapítvány célja:

Az Alapítvány célja a Budapest, XVII. ker. Lázár Deák u. 15-17 szám alatti Összefogás Óvodába járó gyermekek képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez szükséges eszközök biztosítása, az Összefogás Óvoda helyi nevelési programjában kiemelt feladatok megvalósítása, így különösen az egészséges életmódra nevelés és a gyermekeket körülvevő világ megismeréséhez minél szélesebb körű lehetőségek biztosítása.Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az alábbiakat támogatja:

a./ az Összefogás Óvoda helyi nevelési programjának megvalósításához szükséges eszközök beszerzését,

b./ az Összefogás Óvodába járó gyermekek magas színvonalú esztétikai környezetének biztosítását,

c./ az Összefogás Óvodába járó gyermekek higiénés körülményeinek javítását,

d./ az Összefogás Óvodába járó gyermekek mozgásfejlődéséhez szükséges eszközök beszerzését,

e./ az Összefogás Óvodában folyó pedagógiai és gazdasági munka hatékonyságát emelő eszközök beszerzését és szolgáltatások igénybevételét,

f./ az Összefogás Óvodába járó gyermekek részvételével zajló szabadidős tevékenységeket (kirándulás, erdei tábor stb.),

g./ az Összefogás Óvodába járó eltérő ütemben fejlődő gyermekek felzárkóztatását,

h./ az egészséges életmódra nevelés keretében a Szív kincsesláda, valamint a Tartásjavító programnak az Összefogás Óvodában történő megvalósítását,

i./ az Összefogás Óvodába járó gyermekek népi-tánc tanulását,

j./ a sikeres iskolakezdés érdekében a Meixner módszer hatékony alkalmazását az Összefogás Óvodában,

k./ minden olyan egyéb tevékenységet és programot, amely az Összefogás Óvodába járó gyermekek egészséges életmódját hívatott szolgálni.

A szervezet az eddigiek során támogatta:

 • Az egészséges életmódra nevelést, mozgást elősegítő programokkal, eszközökkel, szakanyagokkal (óvodai népi táncoktatás, tartásjavító torna)
 • A Rákosmenti Összefogás Óvodába járó gyermekek és szüleik részére szervezett programokat és hozzájárul a költségek fedezésére (gyermek műsorok, szülők-nevelők bálja, családi napok, óvoda születés napja)
 • Karácsonyi játékvásárlásokat
 • Játék bútorok, tárolók felújítását
 • Gyermekfektetőink beszerzését
 • Homokozó fölé árnyékoló építését (1 db)
 • Szülői felajánlásra épült homokozó árnyékoló nádazását
 • Az udvaron az 5. csoport homokozójának, illetve árnyékolójának építtetését
 • Udvari eszközök anyagköltségének fedezését (faház)
 • A fenntarthatóságra, környezetvédelmi szemlélet megalapozása érdekében különböző szelektív hulladékgyűjtést kezdeményezését (papír, karton doboz, elem).
 • 2011/12 nevelési évtől minden évben egy teljes hónapig tartó programsorozat kezdeményezését „Tegyünk Együtt a Környezetért!” címmel, melynek keretében az óvodások mellett, a családokat is újból sikerült aktív részvételre bírni.
 • Az óvoda honlapjának szerkezeti megújítását, üzemeltetését 4 éven keresztül
 • A Rákosmenti Összefogás Óvodába több más nemzetiségű családok járnak, 2013/14 nevelési évben kiállítás keretében bemutattuk a családok kultúráját (öltözet, tárgyak, képek segítségével).
 • A Só szoba kialakítását (2013)
 • Udvari játékeszközök vásárlását
 • Az udvari homokozó játékok beszerzését, homokcserét
 • Az intézmény informatikai eszközállományának bővítését (projektor, laptop), a változatos modern kornak megfelelő szemléltető lehetőségek biztosítása érdekében.
 • Homokozó szegélyének felújítását (Süni csoport)


A Rákosmente Önkormányzat által kiírt civil pályázatokon nyert összegek segítségével, az alábbi eszközökkel, programokkal segítette az óvoda nevelési programját:

2012. évben:
-komposztáló készítése, udvari gyermek lombseprűk vásárlása

-Családi napi program támogatása: “Állati jó bemutató”

2013. évben:
-Az óvoda honlapjának korszerűsítése

2016.évben:
-Az Óvoda 35 születésnapjára szervezett családi nap támogatása