Óvodánkról

Az intézmény a XVII. kerület zöldövezetében, a Madárdombon található. Az óvodát kertes családi házak veszik körül.

A szépen parkosított környezetből egyből kitűnik Makk Marci és Makk Marcsi, akik hirdetik, hogy ebben az óvodában nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek egészséges életmódjának alakítására. Ők intézményünk jelképei.

Óvodánkat 4 csoporttal adták át 1981-ben.

2010-ben uniós pályázat útján még egy csoporttal bővültünk, illetve fejlesztő szobákat alakítottak ki, a konyhát korszerűsítették. Így lettünk 5 csoportos, részben felújított intézmény.

Ennek a felújításnak nagyon örültünk, hiszen egyrészt a jelentkező gyermekek létszáma évek óta nagyobb, mint a felvehető gyermekek száma, másrészt korszerűbb, tágasabb intézményben jobban tudjuk napi munkánkat végezni.

Nem ez volt azonban az intézmény fennállása óta az első bővítés, mert 2007-ben, kerületünkben először, a mi intézményünkben adták át a napfényes, minden igényt kielégítő tornatermünket, amelyben mindazt a mozgásfejlesztést megvalósíthatjuk, melyet programunkban célként jelöltünk meg.

Óvodánk igen szép, tágas udvarral rendelkezik, nagy erőssége, hogy családi házak veszik körül, és gyalogos közlekedés is alig van az óvoda környékén.

Az elmúlt több évtized alatt, kialakítottuk sajátos arculatunkat, helyi sajátosságainkat. Elsődleges feladatunk az esztétikus, barátságos környezet megteremtése, ahol a gyermekek biztonságban és otthonosan érzik magukat.

Férőhelyeink száma 150 fő.

A 11 fő óvodapedagógus munkáját 2 fő pedagógiai asszisztens, 5 fő dadus néni, 1 fő óvodatitkár, 1 fő gondnok segíti.

Óvodapedagógusaink közül 2 fő drámapedagógiai, 1 fő környezeti nevelői, 1 fő családgondozói, és 1 fő mozgásfejlesztői, és 1 fő vezető pedagógus végzettséggel rendelkezik.

A csoportokban sajátos nevelési igényű gyermekeket is nevelünk a többi kisgyermekkel együtt. Az elfogadó környezet eredménye, hogy a gyermekek és a szülők segítik és tiszteletben tartják őket a mindennapokban.

Pedagógiai munkánk sajátossága, amikre büszkék vagyunk:

  • Az egészséges életmódra nevelés mindenkor elsődleges szerepet kapott. Gyermekeink egészségének megőrzésére só-szobát alakítottunk ki, melynek használatát délutánonként a családok számára is biztosítjuk. A mozgás szeretete, a mozgásigény, az egészséges életvitel alapozását nem lehet elég korán elkezdeni ahhoz, hogy felnőtt korban szokásunkká váljon. A kerületi Makk Marci sport és egészségnap 26 évvel ezelőtt, a mi kezdeményezésünkre indult el. Ma már kb. 600 fős rendezvénnyé nőtte ki magát, melyen a kerület valamennyi nagycsoportos óvodása részt vesz.
  • A külső világ megismerése, a környezettudatos szemlélet alakítása a mindennapok szinte minden tevékenységében megtalálhatók. A fenntarthatóság tudatosítása érdekében a „Zöld hónap”programsorozatba a Szülőket is bevonjuk. Évente kétszer megyünk távolabbi kirándulásra, a Rákos-patak, Naplás-tó környéke mindig tart felfedeznivalót.

 

Nevelési Programunkat az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja. a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire épül. Saját programunk és az Alapprogram egymásra épülő, szakmailag összehangolt rendszere biztosíték arra, hogy érvényesülnek azok az általános szakmai igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom a gyermek harmonikus fejlődése érdekében megfogalmaz.

Nevelési filozófiánk:

„Ha teheted, kézzel, fejjel, szívvel, személyes érdeklődésből indíttatva,

szabadon játszva, próbálkozva, tévedve, egyéni ütemben haladva,

az önkifejezés lehetőségeivel élve, kreatívan, leleményesen,

önállóan, felfedezve, önbizalommal, felelősséggel,

tárgyi, érzelmi biztonságban, gazdag, ihlető környezetben,

figyelmes segítséggel, ösztönző támogatással,

szeretettel, megértéssel befogadva, jó szándékkal bírálva,

nyitottan, rugalmasan tolerálva, egyéni különbségeket tiszteletben tartva,

szárnyakat adhatsz óvodásaidnak!”

 

Óvodánk működését a Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges gyermekek Alapítvány támogatja.