Változás ingyenes étkezésre jogosult gyermekeknél

A változás 2018.01.01-től lép hatályba

Tisztelt Szülők!

„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt” 21/B. §-a az „Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés” során kedvezményesen étkezők körét szabályozza. Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontja az alábbiakról rendelkezik:

 

„(1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

  1. a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

  1. ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.”

 

Ezen jogcím küszöbértéke 2018. január 1-től – a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) változásának következtében – 119.301.- Ft-ra módosult.

 

 

 

Budapest-Rákosmente, 2018. február 14.