Ingyenes étkezésre jogosult gyermekek az óvodában

 

Tisztelt Szülők! 

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha:

  • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.”
  • a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők esetében,
  • Tartósan beteg gyermekek esetében (BNO kód szerint, ez lehet táplálék allergia). A konyha kizárólag szakorvosi igazolást fogad el, nem elegendő a házi orvosi igazolás!
  • Valamint a 3 vagy ennél több gyermeket nevelő szülők körében. Itt fontos a családi pótlékot igazoló hatósági bizonyítvány, melyet a MÁK ad ki a szülő kérésére! Igényelhető az alábbi email címen: cstam.uszi@kh.allamkincstar.gov.hu

 

Budapest-Rákosmente, 2020. január 01.